είπαν για μας

γραφειο

Το αρχιτεκτονικό γραφείο με την επωνυμία "Λευτέρης Τσικανδηλάκης & Συνεργάτες" ιδρύεται από τον ίδιο τον Νοέμβριο του 1991 στην οδό Θαλήτα 8 στο Ηράκλειο Κρήτης σε χώρο 110 τ.μ. και ασχολείται με αρχιτεκτονικές μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων, διαμορφώσεις επαγγελματικών χώρων, αναστηλώσεις διατηρητέων κτισμάτων και εξειδικευμένα με τη μελέτη σχεδιασμού φαρμακείων. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη κατοικιών, ξενοδοχείων, καταστημάτων, δημοσίων έργων και φαρμακείων, όπου με μεγάλη εργασιακή εμπειρία, πολλαπλές συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού και νεωτεριστικές ιδέες έχει στόχο την δημιουργία χώρων υψηλής αισθητικής και λειτουργικής απόδοσης ώστε να καλύπτει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του πελάτη. Ταυτόχρονα σέβεται τους περιορισμούς που προκύπτουν από την τοποθεσία και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής μελέτης, οικόπεδο, κτίριο κτλ. Το γραφείο, στο οποίο απασχολούνται άτομα διαφόρων ειδικοτήτων όπως αρχιτέκτονες μηχανικοί, διακοσμητές και πολιτικοί μηχανικοί δομικών έργων, σταδιακά επεκτάθηκε και από το 2004 βρίσκεται στην οδό Πατρός Αντωνίου 8 στο Ηράκλειο Κρήτης σε χώρο 205 τ.μ. Ο χώρος μας από το 2015 αναπτύχθηκε περαιτέρω με επιπλέον 120 τ.μ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους καλύπτοντας έτσι ποικίλες ανάγκες καθώς και να φιλοξενήσει εκθέσεις, προάγοντας και συνεισφέροντας στον τομέα της τέχνης στην πόλη.