είπαν για μας

Life check

2011 - Αθήνα

down page
2011 – Διαγνωστικό κέντρο LIFE CHECK στην Αθήνα
Το διαγνωστικό κέντρο Life Check μας ανέθεσε τη δημιουργία του χώρου υποδοχής στο κεντρικό κατάστημα της Αθήνας στην Ελλάδα. Ο χώρος αποτελείται από την περιοχή εξυπηρέτησης του κοινού σε συνδυασμό με τρία ξεχωριστά ιατρεία - αίθουσες εξέτασης. Η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτή τη μελέτη ήταν να διακρίνει το ισόγειο του κτιρίου στο οποίο ανήκει και να οδηγήσει εύκολα τον πεζό και τον οδηγό. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του δωματίου ακολούθησε τη μελέτη φωτισμού και σχεδιασμού επίπλων που έδωσε στο διαγνωστικό κέντρο, έναν χαρακτήρα που αρχικά θέλαμε. Ένας χώρος υγείας με την καθαρότητα που απαιτείται σε συνδυασμό με τη ζεστασιά για τον ασθενή.