είπαν για μας

Κτίριο Ιατρείων & Φαρμακείο

2018 - Ηράκλειο, Κρήτη

down page
Έργο ιατρικού κέντρου, που αποτελείται από φαρμακείο στο ισόγειο και ιατρικές εγκαταστάσεις στον επάνω όροφο. Το φαρμακείο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις λειτουργικές του ανάγκες και χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και εξωστρέφεια, προσκαλώντας τον πελάτη να εισέλθει στο εσωτερικό, σε αντίθεση με τον περισσότερο «κλειστό» χώρο στον επάνω όροφο που εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες. Επομένως δημιουργούνται δύο ξεχωριστοί χώροι, και οι δύο ακολουθώντας τις αρχές του βιώσιμου σχεδιασμού.