είπαν για μας

SUN BEACH ALLSUN HOTEL

2018 - Μάλια, Ηράκλειο

down page
Οργανική ενσωμάτωση στο περιβάλλον με προσανατολισμό όλων των δωματίων προς τη θάλασσα και δυναμική εσωτερική διακόσμηση για την αρχιτεκτονική μελέτη του Sun beach Allsun Hotel στα Μάλια.