είπαν για μας

Πολυχώρος εκδηλώσεων

2020 | Ηράκλειο

down page
Καθαροί όγκοι και γεωμετρία χαρακτηρίζουν το νέο πολύ-λειτουργικό χώρο που ενώ ενσωματώνεται στο ανάγλυφο της περιοχής, κρατάει το ιδιαίτερο του χαρακτήρα.