είπαν για μας

Pancreta Bank

2020 - 25ης Αυγούστου, Ηράκλειο Κρήτης

down page
Υπερήφανοι για το νέο κατάστημα της Παγκρήτιας Τράπεζας στο κέντρο του Ηρακλείου, επί της 25ης Αυγούστου που μόλις ολοκληρώθηκε. 
Ακολουθώντας την κοινή σχεδιαστική γλώσσα που έχουμε δημιουργήσει, λύνοντας παράλληλα τις έντονες διαφοροποιήσεις του ιδιαίτερα δύσκολου χώρου, φέρνουμε κοντά το σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο και εντάσσουμε την τοπική κρητική κουλτούρα στο σήμερα μέσα από τις σχεδιαστικές αρχές μας και την επιλογή των υλικών.