είπαν για μας

Τετραόροφη κατοικία

2021 - Ηράκλειο

down page
Οι καθαρές αρχιτεκτονικές γραμμές, ο ρυθμός, η σχέση των υλικών και η ατμόσφαιρα δημιουργούν αναμνήσεις και ειδικές εμπειρίες που χαρακτηρίζουν τη νέα αρχιτεκτονική μας πρόταση.