είπαν για μας

Villa Πρινιάς

2014 - Πρινιάς, Κρήτη

down page
"Σεβαστείτε το παρελθόν, για να δημιουργήσετε το μέλλον!" 

Η δυναμική της αρχιτεκτονικής του κτηρίου διατηρήθηκε και ενισχύθηκε με στοιχεία που δεν άλλαξαν τον παραδοσιακό χαρακτήρα του.