είπαν για μας

Παπαναστασίου

Ηράκλειο - Κρήτη

down page
Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κτηρίου με ισχυρή ταυτότητα που εκφράζει τον δυναμικό χαρακτήρα της κλινικής και του σκοπού που υπηρετεί.