είπαν για μας

Βιοτεχνικό κτίριο

2007 - Ηράκλειο Κρήτης

down page
2007 – Διώροφο βιοτεχνικό κτίριο στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης