είπαν για μας

Δουλουφάκης Οπτικά

2011 - Ηράκλειο, Κρήτη

down page

2011-Ανακαίνιση,κατασκευή και διακόσμηση κατάστηματος οπτικών στην πλατεία Κορνάρου στο Ηράκλειο Κρήτης

Το κατάστημα 45 τ.μ. περίπου, αποτελείται από ισόγειο χώρο και πατάρι και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αβέρωφ και Έβανς. Μεγάλη πρόκληση για τον σχεδιασμό αποτέλεσε το γεγονός ότι το κατάστημα αναπτύσσεται σε συνέχεια του φαρμακείου Δουλουφάκη Νικολάου, καθώς αποτελεί τμήμα του υπάρχοντος κτιρίου, χωρίς όμως να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο χώρων. Στόχος του σχεδιασμού ήταν η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας με χαρακτηριστικό ύφος αντίστοιχο του φαρμακείου.
Η λειτουργικότητα του χώρου εξασφαλίζεται με τη σαφή οργάνωση και τον διαχωρισμό των διαφορετικών λειτουργιών του καταστήματος, καθώς στο ισόγειο εκτίθονται τα διάφορα προϊόντα, ενώ η σκάλα στο πίσω τμήμα του καταστήματος οδηγεί στο πατάρι όπου βρίσκεται το εργαστήριο. Οι διακεκριμένες θεματικές ενότητες στο ισόγειο δημιουργούν το κατάλληλο “φόντο” για να τονιστούν τα εκτιθέμενα προϊόντα προς πώληση. Με τον τρόπο αυτό τα προϊόντα είναι οργανωμένα σαν επεισόδια μιας διαδρομής, ενός άξονα δηλαδή που συνδέει την είσοδο του καταστήματος στην οδό Αβέρωφ με τον πάγκο εξυπηρέτησης.
Η περιοχή, η λειτουργία και οι ιδιαιτερότητες του καταστήματος υπαγόρευσαν τα δεδομένα και καθορίσαν τις δυνατότητες για την αρχιτεκτονική επίλυση και τον σχεδιασμό, σε συνδυασμό με μια γενικότερη στρατηγική διαμόρφωσης του “image’’ της επιχείρησης, που εξασφαλίζει “προβολή” και “κύρος” μίας εταιρίας που υπάρχει και είναι καταξιωμένη στον χώρο πάνω από 40 χρόνια.