είπαν για μας

Βράκα Μαρία & Συνεργάτες

2014 - Χαλκίδα

down page

2014 - Μελέτη διακόσμησης - κατασκευή - ανακαίνιση - εξοπλισμός φαρμακείου στη Χαλκίδα

Ο σχεδιασμός μας στοχεύει στη δημιουργία μίας νέας αντίληψης για τον χώρο του φαρμακείου και στηρίζεται στην άμεση συνεργασία με τον πελάτη, ώστε να αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες του εκάστοτε φαρμακείου. Έτσι, βασικό στόχο της συγκεκριμένης μελέτης αποτέλεσε η επίτευξη της λειτουργικότητας του χώρου, αλλά και η δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες, απαλλαγμένο από τη “νοσοκομειακή” ατμόσφαιρα και τους αντίστοιχους συνειρμούς που προκαλούνται απ’ αυτήν.
Το φαρμακείο Βράκα Μαρία & Συνεργάτες περιλαμβάνει ισόγειο και πατάρι. Τα τμήματα προβολής και παρουσίασης των προϊόντων, καθώς και το εργαστήριο βρίσκονται στο ισόγειο, ενώ στο πατάρι δημιουργείται ο χώρος γραφείου. Η περιμετρική διάταξη των τμημάτων προβολής και παρουσίασης των προϊόντων δημιουργεί έναν κεντρικό ευρύχωρο χώρο, ο οποίος προσφέρει άνετη κίνηση στους πελάτες και τους εργαζόμενους, άλλα και απρόσκοπτη θέαση όλων των προϊόντων. Αριστερά της εισόδου και σε άμεση σχέση με την είσοδο τοποθετείται η σκάλα. Το φως του ισογείου ενισχύεται με τη διάχυση του φωτός του ορόφου μέσω του αίθριου, ενώ η οπτική επαφή που επιτυγχάνεται ανάμεσα στα δυο επίπεδα εξασφαλίζει τη συνέχεια και την ενοποίηση του χώρου.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, καθώς και στον χαρακτήρα των ιδιαίτερων στοιχείων του χώρου (φωτισμός, γραφικά κ.λπ.), τα οποία συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν τη μελέτη σχεδιασμού. Τα γραφικά που μελετήθηκαν αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο χώρο, αναδεικνύουν και παράλληλα ενοποιούν αισθητικά και δυναμικά τους δύο χώρους, ισόγειο - πατάρι. Όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιούνται αυτά είναι το ξύλο, γυαλί, inox επιφάνειες κ.λπ. Στις θεματικές βιτρίνες εντός του καταστήματος συναντάμε και έμμεσο εντοιχισμένο τεχνητό φωτισμό, ο οποίος φωτίζει διακριτικά όλα τα προϊόντα και να τα αναδεικνύει.
Το τελικό αποτέλεσμα, άρτιο αισθητικά, αποτελεί συνάρτηση της λειτουργικότητας του χώρου, του καινοτόμου και σύγχρονου σχεδιαστικού ύφους, καθώς και της συνολικής ‘εικόνας’ του χώρου. Οι παραπάνω συνιστώσες δημιουργούν την τελική ατμόσφαιρα του χώρου, προσδίδοντας στο περιβάλλον του φαρμακείου μια ‘νέα δυναμική’, καθιστώντας το δυναμικά στο πλαίσιο της καινοτομίας και της έρευνας, όπως ήδη συμβαίνει με άλλες κατηγορίες καταστημάτων.