είπαν για μας

I.R.I.S MED Institute of Reproduction Infertility Solut

2021 - Ηράκλειο

down page
2021 - Μελέτη διακόσμησης - κατασκευή - ανακαίνιση - εξοπλισμός φαρμακείου στο Ηράκλειο

Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κτηρίου με ισχυρή ταυτότητα που εκφράζει τον δυναμικό χαρακτήρα της κλινικής και του σκοπού που υπηρετεί.