είπαν για μας

Η Κα Παπαχρηστου δήλωσε

Δεν έχω παρά μόνο "ευχαριστώ" να εκφράσω στο Αρχιτεκτονικό γραφείο του Λευτέρη Τσικανδηλάκη αλλά και στον ίδιο προσωπικά, γιατί με την άριστη επαγγελματική τους κατάρτιση, συνέπεια και τη δημιουργική φαντασία του Λευτέρη, μετέτρεψαν το φαρμακείο μου σε ένα μικρό αριστούργημα. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες του χώρου, το αποτέλεσμα ήταν πέρα και πάνω από τις προσδοκίες μου.
Η εξαιρετική συμπεριφορά του Λευτέρη, η βοήθειά του και η διαρκής παρουσία του σε όλη τη διάρκεια του έργου, μου χάρισαν εκτός από ένα άρτιο αισθητικά και λειτουργικά φαρμακείο, έναν καινούργιο φίλο που εκτιμώ και σέβομαι ιδιαίτερα!