είπαν για μας

Ο Κος Συλλιγνάκης δήλωσε

Επαγγελματική δουλειά στοχευμένη στις απαιτήσεις του κάθε φαρμακείου. Αποτέλεσμα λειτουργικό – εντυπωσιακό και τελικά μοναδικό.