είπαν για μας

Ο Κος Τζωρακολευθεράκης δήλωσε

Τη δουλειά του αρχιτεκτονικού γραφείου Τσικανδηλάκης Λευτέρης στον τομέα του φαρμακείου τη γνωρίζαμε. Σε συνεργασία μαζί του προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα φαρμακείο που εκτός από λειτουργικό, μπορεί να δώσει προς τα έξω αυτό που ο φαρμακοποιός επιθυμεί. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό που επιθυμούσαμε.