είπαν για μας

Ο Κος Χιντόπουλος δήλωσε

Συνέπεια – Ταχύτητα – Φαντασία - Συνεργασία. Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω συστατικά ο κ. Τσικανδηλάκης και οι συνεργάτες του μπόρεσαν και δημιούργησαν ένα άλλο... φαρμακείο - γεμάτο φως και χρώμα - που χαιρόμαστε μαζί με τους πελάτες και φίλους μας. Φανταστική δουλειά.