είπαν για μας

Ο Κος Τζιεράκης Κων/νος δήλωσε

Η συνεργασία μου με τον κο Τσικανδηλάκη ξεκίνησε έμμεσα όταν, η εταιρία στην οποία ενοικίασα χώρο του ξενοδοχείο μας για την δημιουργία spa, του ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης. Από την πρώτη μου αυτή συνεργασία μαζί του, καθώς η εκτέλεση του έργου έγινε ουσιαστικά με την μεταξύ μας συνεννόηση, και από το αποτέλεσμα που προέκυψε, εκτίμησα τις ικανότητές του σε τέτοιο βαθμό ώστε, όταν μετά από ένα χρόνο αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση του ξενοδοχείου, δεν είχα καμία αμφιβολία για το σε ποιόν θα ανέθετα την αρχιτεκτονική μελέτη. Η απόφασή μου αυτή δικαιώθηκε απόλυτα. Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο το αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε και το οποίο μπορεί ο καθένας να εκτιμήσει αλλά και η ουσιαστική αναμόρφωση των χώρων και της λειτουργικότητάς τους. Στην κάθε πρόταση που μου έκανε στα διάφορα στάδια του σχεδιασμού, έβλεπα όχι μόνο ένα υπέροχο αποτέλεσμα αλλά και λύση σε ένα πρόβλημα που είχε η μονάδα, σαν να είχε παρακολουθήσει για χρόνια την λειτουργία του ξενοδοχείου και να ήξερε τις ανάγκες του. Χώροι ανεκμετάλλευτοι μεταμορφώθηκαν και απέκτησαν ρόλο σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο. Οι νέες διαδρομές που χαράχτηκαν για την κίνηση των πελατών και του προσωπικού ήταν ιδανικές για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του κάθε τμήματος και την εξυπηρέτηση των πελατών. Πέρα από όλα αυτά θα είχα πάρα πολλά να πω και για τον επαγγελματισμό, την συνέπεια και την άψογη συνεργασία τόσο με τον κύριο Τσικανδηλάκη όσο και με όλη την ομάδα του γραφείου του.