είπαν για μας

Η Κα Αρωνη δήλωσε

Ο μικρός χώρος του φαρμακείου μου αναδείχθηκε με την εργονομική μελέτη και εφαρμογή του αρχιτεκτονικού γραφείου του Λευτέρη Τσικανδηλάκη. Η έκθεση των προϊόντων διευκολύνει τον καταναλωτή στην αγορά. Το περιβάλλον έγινε ευχάριστο και λειτουργικό.